SME ČLENMI

KONTAKT

ASL SR
Vazovova 9/B,
811 07 Bratislava

IČO: 35 605 464
DIČ: 2020985824

Tel.: +421 / 2 /52 63 21 34-5
Fax: +421 / 2 /52 63 21 36

e-mail: aslsr(at)aslsr.sk

30.06.2017

ZDRAVITA nepodpísala dodatky k zmluvám s VšZP


 

Zdravita pristúpila  k radikálnemu riešeniu a nepodpísala dodatky k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s VŠZP za vyše 2000    poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

 

Dôvodom  je, že napriek dohode  o zmluvných podmienkach a odsúhlaseniu vzorových dodatkov,  boli  zo strany VŠZP   zástupcom ZDRAVITA o.z. na podpis predložené dodatky, ktoré v niektorých prípadoch nezodpovedali dohodnutému obsahu.  Takýto postup považujeme za neprijateľný a sme toho názoru, že pokiaľ je niečo dohodnuté treba to rešpektovať.   Ide o principiálnu záležitosť.

Dodatky sme boli pripravení podpísať, napriek tomu, že neriešia akútnu potrebu zlepšenia podmienok ambulantných poskytovateľov, aby sme v dovolenkovom období zabezpečili pokojné podmienky pre pacientov aj lekárov. Vychádzali sme tiež z názorov našich členov vyjadrené v nami zaslaných dotazníkoch, ktorí pred nepodpísaním zmlúv a nezmluvným vzťahom preferujú iné právne formy riešenia nepriaznivej situácie v ambulantnom sektore. 

Celkovo situáciu ambulantného sektoru považujeme za alarmujúcu a optimizmus neprinášajú ani informácie o plánovanom navýšení zdrojov do segmentu zdravotníctva prostredníctvom zvýšenej sadzby odvodov za poistencov štátu, (na dva mesiace v roku !),  keďže z materiálov, ktoré prerokovávala vláda SR je zrejmé, že tieto dodatočné zdroje majú byť smerované mimo ambulantných poskytovateľov, a to na financovanie zákonných nárokov lekárov a sestier a na zastavenie rastu zadlžovania.  Nutné je povedať, že súkromní ambulantní lekári k zadlžovaniu neprispeli a neprispievajú a nemajú výšku platu zaručenú zákonom. Naopak často pracujú bez ohľadu nad  zmluvný limit poisťovne, teda časť ich práce nie je vôbec zaplatená.

Preto Zdravita o.z.  intenzívne pracuje na vytvorení konceptu, ktorý právnym spôsobom bude riešiť neudržateľnú situáciu ambulantných poskytovateľov, pričom nebudeme vedieť vylúčiť negatívny dopad na pacientov. Našim cieľom je, pokiaľ sa situácia nezlepší, predstaviť tento koncept na jeseň tohto roku.

MUDr. Marián Šóth
generálny riaditeľ Zdravita o.z.


NA MINÚTKU ...

Novinky

08.03.2018

"ASL SR už niekoľko rokov požaduje profesionalizáciu obhliadok mŕtvych tiel", povedal pre Zdravotníce noviny MUDr. Marián Šóth

1. ASL SR štartuje v marci stretnutia s ambulantnými lekármi v krajských mestách. Čo bude ich hlavnou témou?Pravidelne začiatkom roka...

viac >>
REKLAMA

ANKETA

Lieky na výnimku

Predpíšete liek na výnimku ak bude schválená spoluúčasť lekára 5% na úhrade lieku?

 
PARTNERI