SME ČLENMI

KONTAKT

ASL SR
Vazovova 9/B,
811 07 Bratislava

IČO: 35 605 464
DIČ: 2020985824

Tel.: +421 / 2 /52 63 21 34-5
Fax: +421 / 2 /52 63 21 36

e-mail: aslsr(at)aslsr.sk

29.11.2017

ZDRAVITA a UNION zdravotná poisťovňa podpísali dodatky k zmluvám


TLAČOVÁ SPRÁVA

Predstavitelia Zdravita o. z. a UNION zdravotnej poisťovne, a.s. podpísali  dodatky k zmluvám a dohodli sa na zvýšení úhrad pre členov ZDRAVITA. 

K takémuto kroku sme mohli pristúpiť najmä vďaka podpísanej dohode ZDRAVITY a ZP UNION (jún 2017)  s podmienkou prísunu dodatočných príjmov pochádzajúcich zo zvýšenia odvodov za poistencov štátu. Spoločne sme sa dohodli aj  na zvyšovaní kvality a zlepšení efektívnosti, čo poisťovňa ohodnocuje ešte zvýšeným bonusom za program Optimus. V týchto dňoch členovia ZDRAVITA dostávajú poštou podpísané dodatky zo ZP UNION. 

 „ZDRAVITA ako dlhoročný zástupca ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a jej členov (2000 PZS) pokračuje v rokovaniach so zdravotnými poisťovňami, nakoľko finančne  podvýživený ambulantný sektor je nevyhnutné dofinancovať,“ konštatoval generálny riaditeľ ZDRAVITA Marián Šóth.  Ako ďalej uviedol „Optimizmus  nám nedodáva ani výška sadzby za poistencov štátu na budúci rok, ktorá klesne na historické minimum 3,71 %“.

V súčasnosti sa  sústredíme aj na rokovania o konkrétnych zmenách zmluvných podmienok vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. tak, aby došlo k reálnemu zlepšeniu podmienok pre členov ZDRAVITA od 1. 1. 2018.  Východiskom zlepšenia podmienok ambulantných lekárov v roku 2018 je Memorandum o zvýšení úhrad do ambulantného sektora o 8 % v porovnaní s rokom 2017, ktoré bolo odsúhlasené zo strany poisťovne i ZDRAVITA.

„Chceme poskytovať kvalitnejšiu a dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť, ale chýbajú zdroje na bežný chod ambulancie, neustále limitovanie zdrojov a pribúdajúce povinnosti. Chápeme situáciu, ale nie je možné ju udržať, ambulancie zanikajú bez náhrady“, uviedol Marián Šóth.

 


NA MINÚTKU ...

Novinky

08.03.2018

"ASL SR už niekoľko rokov požaduje profesionalizáciu obhliadok mŕtvych tiel", povedal pre Zdravotníce noviny MUDr. Marián Šóth

1. ASL SR štartuje v marci stretnutia s ambulantnými lekármi v krajských mestách. Čo bude ich hlavnou témou?Pravidelne začiatkom roka...

viac >>
REKLAMA

ANKETA

Lieky na výnimku

Predpíšete liek na výnimku ak bude schválená spoluúčasť lekára 5% na úhrade lieku?

 
PARTNERI