SME ČLENMI

KONTAKT

ASL SR
Vazovova 9/B,
811 07 Bratislava

IČO: 35 605 464
DIČ: 2020985824

Tel.: +421 / 2 /52 63 21 34-5
Fax: +421 / 2 /52 63 21 36

e-mail: aslsr(at)aslsr.sk

13.10.2017

VšZP otvorila na rokovaní so zástupcami ZDRAVITA otázku zmluvných podmienok na rok 2018


Spoločné vyhlásenie VšZP a Zdravita.

Východiskom zlepšenia podmienok ambulantných lekárov v roku 2018 je Memorandum o zvýšení úhrad do ambulantného sektora o 8 % v porovnaní s rokom 2017, ktoré bolo odsúhlasené zo strany poisťovne i ZDRAVITA.

Generálny riaditeľ ZDRAVITA Marián Šóth v tejto súvislosti uviedol, že „prijatie memoranda vítame a v ďalšom období sa sústredíme na rokovania o konkrétnych zmenách zmluvných podmienok, tak, aby došlo k reálnemu zlepšeniu podmienok pre členov ZDRAVITA.“ Rozpracovanie návrhov VšZP na zvýšenie úhrad ambulantných poskytovateľov bude predmetom rokovaní pracovných skupín.

Generálny riaditeľ poisťovne Miroslav Kočan na stretnutí uviedol, že aj napriek tomu, že ambulantný sektor bol jediným sektorom, v ktorom počas tohto roka nedošlo k žiadnemu znižovaniu úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, zmeny zmluvných podmienok v tomto roku pre ambulantný sektor boli nedostatočné, preto „jednou z priorít VšZP pre nasledujúci rok bude podpora ambulantného sektora.“ Pre poisťovňu je dôležité zavedenie systémových opatrení, ktoré zvýšia kvalitu manažmentu pacienta tak, aby ju pacient v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti aj reálne pocítil.

Zástupcovia ZDRAVITA otvorili aj otázku rozdielnych úhrad členom ZAP a ich zvýšenia v priemere približne o 4,5 % a zrušenia koeficientov efektívnosti liečby, o ktorých informovali zástupcovia ZAP v médiách. VšZP uviedla, že ponúkla a vyrokovala rovnaké zmluvné podmienky pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v ambulantnom sektore, aj pre členov ZDRAVITA.

Generálny riaditeľ VšZP Miroslav Kočan zdôraznil, že situácia ambulantného sektora je poisťovni známa a v rámci dostupných zdrojov sa problémy bude snažiť riešiť. K schválenému navýšeniu zdrojov na obdobie do 31.12.2017 uviedol, že vzhľadom na podmienky nastavené v roku 2017 nebude možné dodatočné finančné zdroje použiť na ďalšie zvyšovanie platieb v tomto roku, pretože z hľadiska poisťovne nejde o nové finančné zdroje určené na nákup zdravotnej starostlivosti. Verí však, že výsledkom rokovaní pracovných skupín budú spoločné  zmluvné podmienky, na ktorých sa  s účinnosťou od 1.1.2018 dohodnú obidve strany.


NA MINÚTKU ...

Novinky

08.03.2018

"ASL SR už niekoľko rokov požaduje profesionalizáciu obhliadok mŕtvych tiel", povedal pre Zdravotníce noviny MUDr. Marián Šóth

1. ASL SR štartuje v marci stretnutia s ambulantnými lekármi v krajských mestách. Čo bude ich hlavnou témou?Pravidelne začiatkom roka...

viac >>
REKLAMA

ANKETA

Lieky na výnimku

Predpíšete liek na výnimku ak bude schválená spoluúčasť lekára 5% na úhrade lieku?

 
PARTNERI