SME ČLENMI

KONTAKT

ASL SR
Vazovova 9/B,
811 07 Bratislava

IČO: 35 605 464
DIČ: 2020985824

Tel.: +421 / 2 /52 63 21 34-5
Fax: +421 / 2 /52 63 21 36

e-mail: aslsr(at)aslsr.sk

13.07.2017

Všeobecná zdravotná poisťovňa akceptovala argumenty Zdravity - Zdravita podpisuje dodatky zmlúv za viac ako 2000 ambulancií.


Zdravita koncom júna informovala o nepodpísaní dodatkov k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s VšZP za vyše 2 tisíc ambulancií z dôvodu, že dodatky nezodpovedali dohodnutému obsahu  pre niektorých členov Zdravity. 

Keďže Zdravita má záujem na zabezpečení dostupnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov, pristúpila začiatkom júla k  intenzívnym rokovaniam s VšZP, na ktorom sme predniesli stanovisko k vzniknutej situácii a k obsahu sporných dodatkov.  Výsledkom rokovania a intenzívnej komunikácie je akceptácia pripomienok Zdravity poisťovňou, na základe čoho pristupujeme k podpísaniu dodatkov k zmluvám za všetkých členov Zdravity. 

Je však nutné zdôrazniť, že dodatky podpisujeme len do 30.9.2017. Dôvodom je  očakávané navýšenie zdrojov do zdravotníctva a tým aj možnosti   úprav cenových podmienok, uviedol generálny riaditeľ Zdravita Marián Šóth. Ako ďalej dodal, keďže podľa materiálov prerokovaných na vláde SR, majú ísť dodatočné finančné zdroje mimo ambulantného sektora, upozorňujeme, že ambulantný sektor ako chrbtová kosť slovenského zdravotníctva je poddimenzovaný finančne, personálne, spoločensky  a volá po akútnom riešení. Situácia je naozaj kritická a obávame sa vážneho dopadu na pacientov.


NA MINÚTKU ...

Novinky

08.03.2018

"ASL SR už niekoľko rokov požaduje profesionalizáciu obhliadok mŕtvych tiel", povedal pre Zdravotníce noviny MUDr. Marián Šóth

1. ASL SR štartuje v marci stretnutia s ambulantnými lekármi v krajských mestách. Čo bude ich hlavnou témou?Pravidelne začiatkom roka...

viac >>
REKLAMA

ANKETA

Lieky na výnimku

Predpíšete liek na výnimku ak bude schválená spoluúčasť lekára 5% na úhrade lieku?

 
PARTNERI