SME ČLENMI

KONTAKT

ASL SR
Vazovova 9/B,
811 07 Bratislava

IČO: 35 605 464
DIČ: 2020985824

Tel.: +421 / 2 /52 63 21 34-5
Fax: +421 / 2 /52 63 21 36

e-mail: aslsr(at)aslsr.sk

28.11.2017

V prípade redukcie, alebo zrušenia regulačných prvkov sme naďalej ochotní podporiť návrh DOH, povedal pre Zdravotnícke noviny prezident ASL SR


1. Bol tento návrh prerokovaný s ASL SR?

Doplnkové ordinačné hodiny, prezentovaný návrh ministrom zdravotníctva  začiatkom roka 2017 poukazuje na zmenu myslenia pacienta a historicky po prvý raz uznáva, že zdravotná starostlivosť nie je zadarmo. V návrhu boli uvedené i regulačné opatrenia pod hrozbou sankcie, s ktorými sme nesúhlasili a boli sme pripravení o nich vecne diskutovať a pripomienkovať.
Model doplnkových ordinačných hodín má predpoklad, že pomôže prekonať vžitý postoj spoločnosti k zdravotnej starostlivosti, ktorú verejnosť stále vníma ako bezplatnú. V tejto súvislosti sme vnímali návrh ako možnú zmenu, ako nastroj pre ďalší rozvoj, možné komerčné zdravotné pripoistenie možnosť sebarealizácie lekára ako súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Bohužiaľ systém mnohých regulačných prvkov  výrazne obmedzujú možnosti lekára, ale aj pacienta. 
Pozmeňovací návrh predložený na rokovaní v parlamentnom výbore pre zdravotníctvo (21.11.2017) nebol prerokovaný s ASL SR, nakoľko poslanecké návrhy neprechádzajú procesom pripomienkového konania . V prípade redukcie, alebo zrušenia regulačných prvkov sme naďalej ochotní podporiť návrh  DOH.

 

2. Súhlasí ASL SR so zavedením doplnkových ordinačných hodín ako náhradou za zavedenie poplatkov za objednávanie pacientov na konkrétny čas?

Doplnkové ordinačné hodiny (DOH),  návrh prezentovaný začiatkom roka sme vnímali ako alternatívu “priamych úhrad” pacientom a nie ako riešenie doplatkov a poplatkov objednávania pacientov na presný čas.  ASL SR už v minulosti prezentovala, popri poplatkoch a doplatkoch aj „priamu úhradu“, ktorú pacient požaduje, platil  by za zdravotný výkon , ktorý mu  jeho zdravotná poisťovňa nehradí. Projekt DOH je v tomto ponímaní  možnosť pre pacienta dostať zdravotnú starostlivosť,  ktorá nie je hradená zdravotnou poisťovňou, pričom pán minister bol ochotný meniť legislatívu tak,  aby lieky a laboratórne vyšetrenia hradili zdravotné poisťovne.
DOH nie je náhrada za zavedenie poplatkov na objednávanie pacienta na presný čas.
DOH nie sú poplatky, DOH je možnosť  poskytnúť pacientom  vyšetrenia, ktoré pacient požaduje, nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia a zároveň zvýšiť komfort pacientom, ktorí o túto službu prejavia záujem.

 


NA MINÚTKU ...

Novinky

08.03.2018

"ASL SR už niekoľko rokov požaduje profesionalizáciu obhliadok mŕtvych tiel", povedal pre Zdravotníce noviny MUDr. Marián Šóth

1. ASL SR štartuje v marci stretnutia s ambulantnými lekármi v krajských mestách. Čo bude ich hlavnou témou?Pravidelne začiatkom roka...

viac >>
REKLAMA

ANKETA

Lieky na výnimku

Predpíšete liek na výnimku ak bude schválená spoluúčasť lekára 5% na úhrade lieku?

 
PARTNERI