SME ČLENMI

KONTAKT

ASL SR
Vazovova 9/B,
811 07 Bratislava

IČO: 35 605 464
DIČ: 2020985824

Tel.: +421 / 2 /52 63 21 34-5
Fax: +421 / 2 /52 63 21 36

e-mail: aslsr(at)aslsr.sk

25.01.2018

ŠUKL upozorňuje na ostražitosť pri nákupe liekov cez internet


Štátny ústav pre kontrolu liečiv upozorňuje, že  zaevidoval podnety týkajúce sa webovej stránky www.ru-486.eu, ktorá ponúka aj lieky viazané výlučne na lekársky predpis a lieky, ktoré nie sú registrované v SR. Predmetné lieky sú neznámeho pôvodu a nespĺňajú požiadavky zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Štátny ústav pre kontrolu liečiv tak nemôže zaručiť ich kvalitu, účinnosť a bezpečnosť.

Web stránka nie je legálnou online lekárňou, ktorá by bola registrovaná ako verejná lekáreň alebo výdajňa zdravotníckych pomôcok prevádzkujúca internetový výdaj. ŠÚKL upozorňuje verejnosť, že legitimitu internetovej lekárne, prostredníctvom ktorej by si chceli zakúpiť lieky, si môžu overiť jednoduchým kliknutím na spoločné logo. Budú automaticky presmerovaní na webovú stránku liekovej agentúry daného členského štátu, na ktorej sa nachádza zoznam všetkých subjektov oprávnených ponúkať predaj liekov na diaľku. V zozname si pacient vyhľadá daný subjekt, aby sa ubezpečil, že uvedená lekáreň realizuje internetový výdaj v zmysle platných právnych predpisov, resp. povolenia. V prípade, že pacient danú lekáreň v zozname nenájde, neodporúča sa pacientom pokračovať ďalej v nákupe. Zoznam subjektov vykonávajúcich internetový výdaj, si môžete pozrieť na: www.sukl.sk/buxus/generate_page.php.

Spoločné logo pre internetový výdaj liekov sa skladá z grafického obrazca s vlajkou štátu, v ktorom má daný subjekt povolenie na činnosť. Pod logom je uvedený text Kliknutím overte legálnosť týchto webových stránok v domácom jazyku.

Štátny ústav týmto opätovne vyzýva verejnosť, aby v záujme vlastnej bezpečnosti postupovala pri nákupe liekov cez internet podľa vyššie spomínaných odporúčaní. Pripomíname, že prostredníctvom internetového výdaja možno na Slovensku ponúkať len lieky, ktoré sú v SR registrované a ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.

Pri nákupe liekov z neoverených a neschválených zdrojov hrozí dodanie falšovaných alebo nekvalitných liekov, ktoré neobsahujú to, čo deklarujú, naopak, môžu obsahovať zdraviu škodlivé látky a ich užitie môže viesť k výraznému poškodeniu zdravia pacienta.

Zdroj: www.sukl.sk


NA MINÚTKU ...

Novinky

08.03.2018

"ASL SR už niekoľko rokov požaduje profesionalizáciu obhliadok mŕtvych tiel", povedal pre Zdravotníce noviny MUDr. Marián Šóth

1. ASL SR štartuje v marci stretnutia s ambulantnými lekármi v krajských mestách. Čo bude ich hlavnou témou?Pravidelne začiatkom roka...

viac >>
REKLAMA

ANKETA

Lieky na výnimku

Predpíšete liek na výnimku ak bude schválená spoluúčasť lekára 5% na úhrade lieku?

 
PARTNERI