SME ČLENMI

KONTAKT

ASL SR
Vazovova 9/B,
811 07 Bratislava

IČO: 35 605 464
DIČ: 2020985824

Tel.: +421 / 2 /52 63 21 34-5
Fax: +421 / 2 /52 63 21 36

e-mail: aslsr(at)aslsr.sk

07.02.2018

Prehliadka mŕtveho tela, ako ďalej...


Prehliadka mŕtveho – posledná služba človeku? Bremeno pre ambulantných lekárov? Alebo téma na zviditeľnenie sa  a rozoštvanie lekárov pre niektorých „našich“ zástupcov?

Asi si každý vyberie z toho to svoje.

Pre nás, v ASL SR a Zdravite, sú prehliadky mŕtvych dlhoročným boľavým miestom. Stav, kedy je zodpovednosť štátu prenesená na plecia všeobecných lekárov pre dospelých trvá už 13 rokov, preto sme zamýšľanú zmenu legislatívy  privítali a veľmi aktívne sme sa snažili v tomto procese o ZRUŠENIE AKEJKOĽVEK  POVINNOSTI  prehliadať mŕtvych a postavenie systému na profesionalizácii.

Niektoré profesné, či odborné organizácie lekárov však mali iný názor (zrejme sa riadiac heslom „Keď skapala koza mne, nech skape aj susedovi“) a  nežiadali absolútne zrušenie povinnosti prehliadať mŕtvych, ale jej rozšírenie na ďalšie odbornosti ambulantných poskytovateľov.  A výsledok dnes dopadol  na nás všetkých.

Čo sa vlastne stalo?

Po prijatí  neodbornej a nesystémovej  zmeny v úprave prehliadok mŕtvych v parlamente  (len pre pripomenutie: návrh predložil poslanec MUDr. Tibor Bastrnák, lekár pôsobiaci od roku 2003 v politike...), ktorá rozšírila povinnosť  vykonávať prehliadky mŕtvych aj na ambulantných špecialistov, dielo dokonal  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Dokonal ho tým, že zverejnil rozpisy prehliadajúcich lekárov (odvolávajúc sa na novelu zákona) takmer výlučne pokryté ambulantnými  lekármi, teda lekármi všeobecnej ambulantnej starostlivosti a špecialistami.

V regiónoch, kde boli prehliadky vo významnej miere  zabezpečované dobrovoľníkmi, zrazu dobrovoľníkov z rozpisov celkom vynechal. Do rozpisov ale zaradil lekárov niekoľko rokov na dôchodku, ale aj niekoľko rokov po smrti... Sú zariadenia ambulantného typu, ktoré do rozpisov zaradené vôbec neboli a nikto nevie, ako vlastne úrad pri tvorbe rozpisov postupoval.

Zrejme z dôvodu  zaneprázdnenosti  spôsobenej tvorbou  týchto zoznamov ešte nebol čas na vyhlásenie výberových konaní na organizátorov prehliadok....

Zaujímavé je, že   začiatok a koniec trvania služby v rozpise sa v jednotlivých regiónoch líši a môžeme zistiť, že v niektorých krajoch sa prehliadajúci lekár nevyspí dve noci, lebo jeho služba trvá od 00:00 do 23:59.

Ako ďalej?

V parlamente bol dnes  prerokovaný a schválený návrh, aby sa ustanovenie o povinnosti lekára špecialistu prehliadať mŕtvych,  v prechodnom období od 15.3.2018 do 30.6.2018 neuplatňovalo. Nepoznáme ešte jeho oficiálne   znenie, takže ho zatiaľ nebudeme komentovať. 

Ale už dnes sa môžeme pýtať: 

Je únosné, aby všeobecný lekár pre dospelých (ktorý už je pomaly chránený druh), ďalej po rokoch nevoľníckej práce na LSPP a pri prehliadkach mŕtvych, niesol túto povinnosť ďalej?

Je prijateľné, aby lekár, ktorý sa s patológiou a súdnym lekárstvom stretol naposledy za študentských čias pred 50-timi rokmi, bez akejkoľvek prípravy  posúdil  isté a neisté známky smrti, posmrtné zmeny, určil čas  smrti?

Ako má dodržať postup  pri úmrtí a prehliadke tela, posúdiť jeho príčinu, či cudzie zavinenie? Ako postupovať, ak totožnosť mŕtveho nie je známa?

Odpoveď na obidve otázky znie NIE !  A ak zákon ustanovuje povinnosť,  tak povinnosť pre všetkých, aj lekárov na úrade aj v parlamente.....

Situácia ambulantného poskytovateľa sa  zhoršuje, s každou novelou zdravotníckych zákonov pribúdajú povinnosti a tiež sankcie. Tlak na nás stále rastie .......  Všeobecní lekári, špecialisti, gynekológovia - nemáme si čo závidieť, každý segment má svoje plusy a mínusy, no doba je ťažká pre každého.

Dištancujeme sa od  vyjadrení profesných, či neprofesných organizácií, ktoré hádžu blato na toho druhého. Dištancujeme sa  od útokov na segment VAS, rovnako ako na segment ŠAS. Dištancujeme sa od snahy rozoštvať ambulantných lekárov a pýtame sa, komu takáto situácia prospieva, kto potrebuje získavať body takýmto spôsobom. Ktoré zduženia a spoločnosti zastupujúce lekárov  potrebujú konflikt medzi ambulantnými lekármi???

Naším prvoradým cieľom je zabezpečenie dôstojných podmienok pre ambulantných poskytovateľov.

Žiadame preto Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aby bezodkladne vyhlásil výberové konania na organizátorov prehliadok mŕtvych a vynaložil všetky svoje kompetencie na to, aby  skutočne došlo k uzatvoreniu zmlúv s organizátormi vo všetkých krajoch. 

Ako jediné  riešenie toho, aby v oblasti prehliadok mŕtvych bola zabezpečená  primeraná dostupnosť a kvalita, je ich profesionalizácia.

Vyzývame preto kompetentných na vytvorenie potrebných, najmä ekonomických, podmienok  na splnenie tohto cieľa.

 


NA MINÚTKU ...

Novinky

08.03.2018

"ASL SR už niekoľko rokov požaduje profesionalizáciu obhliadok mŕtvych tiel", povedal pre Zdravotníce noviny MUDr. Marián Šóth

1. ASL SR štartuje v marci stretnutia s ambulantnými lekármi v krajských mestách. Čo bude ich hlavnou témou?Pravidelne začiatkom roka...

viac >>
REKLAMA

ANKETA

Lieky na výnimku

Predpíšete liek na výnimku ak bude schválená spoluúčasť lekára 5% na úhrade lieku?

 
PARTNERI