SME ČLENMI

KONTAKT

ASL SR
Vazovova 9/B,
811 07 Bratislava

IČO: 35 605 464
DIČ: 2020985824

Tel.: +421 / 2 /52 63 21 34-5
Fax: +421 / 2 /52 63 21 36

e-mail: aslsr(at)aslsr.sk

04.01.2018

"Na komplexný obraz o stave zmien v zdravotníctve si musíme počkať", povedal pre TASR prezident ASL SR Marián Šóth


Nástup Tomáša Druckera do funkcie ministra zdravotníctva  bolo znamením, že treba zmeniť vnímanie zdravotníctva, ako aj začať konečne meniť zdravotníctvo ako také. Vyhrotená situácia v slovenskom zdravotníctve však nebola výsledkom iba zlého finančného ohodnotenia, ale celkového a dlhodobého poklesu spoločenského ohodnotenia lekárov a zdravotníckych pracovníkov vôbec.

V Programovom vyhlásení vlády (2015) v časti zdravotníctvo sú pomenované základné problémy, ktoré chce vláda riešiť počas štvorročného volebného obdobia.  Základné programové ciele vlády v oblasti zdravotníctva  ako pacient na prvom mieste, transparentnosť, efektívnosť a účelnosť, dôstojnosť povolania a rozvoj, obnova a modernizácia boli jasným poukázaním problémov, ktoré je nevyhnutné  už bezodkladne riešiť.

Vychádzajúc z PVV Ministerstvo zdravotníctva prezentovalo  26 projektov a prinieslo do života diskusiu s odbornou verejnosťou. Asociácia pozitívne prijala nový trend rokovaní. Vymieňame si názory, predstavujeme možné riešenia, tlmočíme naše návrhy, ale aj vyjadrujeme nesúhlasné stanoviská k niektorým chystaným legislatívnym zmenám. V súčasnosti sme na polceste pôsobenia v rezorte zdravotníctva.

Za pozitíva roku 2017 považujem legislatívnu zmenu výkonu Lekárskej služby prvej pomoci do 22 h, čo naša asociácia presadzovala minimálne desať rokov.  Súčasne aj ohodnotenie práce lekára pri výkone v Ambulantnej pohotovostnej službe, ako aj transformácia Ústavnej pohotovostnej služby  s nastavením rozhodovacieho procesu pre profesionálny tím. Za priekopnícku myšlienku považujem otvorenie problematiky  úhrady za zdravotnú starostlivosť. Ministrovi zdravotníctva sa podarilo presadiť dlhoročne asociáciou prezentované potrebné zmeny v otázke dĺžky trvania doporučenia na liečbu ako aj možnosť predpísať chronickú liečbu na jeden rok.

A čo sa nepodarilo ani v roku 2017? Intenzívne pracujeme na ďalších zmenách týkajúcich sa ambulantného sektora, ktoré sa nedarí niekoľko rokov doriešiť. Je nevyhnutné dostať do legislatívnej normy stanovenie siete, zoznam zdravotných výkonov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, doriešenie podpory rezidenstkého programu, stabilizáciu ambulantných lekárov (to je dlhodobá záležitosť ). Zoznam ambulantných výkonov ako základný materiál pre ambulantných lekárov spolu s ocenením výkonov  je stále v štádiu tvorby, pripomienok, dopĺňaní a  ani po desiatich rokoch nemáme konečný  dokument nevyhnutný pre ambulantný sektor. Nepochybne zákon o lieku priniesol svoje pozitíva, ale v schválenej novele v časti spoluúčasti poskytovateľa ZS  na liečbe pacienta pri problematických chorobách sme vyjadrili zásadný nesúhlas. Napriek našej  argumentácii novelu schválili.

Ďalšou neznámou je očakávaná implementácia elektronického zdravotníctva od 1.1.2018. ASL SR vždy prezentovala pozitívny prístup k zavádzaniu eHealth, ktoré by zabezpečovalo bezpečnosť pre lekára aj pacienta. Ale zásadne odmieta akékoľvek chaotické a nezabezpečené procesy v zdravotníctve, následkom ktorých môže nastať zhoršenie efektívnosti a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Preto sme riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií požiadali o možnosť postupného pripájania sa k eZdravie. 

Za najakútnejší  problém roka 2017 považujem nedofinancované zdravotníctvo, v roku 2017  historicky najnižší odvod za poistencov štátu a nedostatočné nastavenie systémových zmien. Súčasné zdravotníctvo si vyžaduje systémové zmeny. Na začatie stabilizácie pokladáme  nastavenie minimálne 5 % odvodu za poistencov štátu s presným nastavením každoročnej valorizácie a stanovením prerozdelenia financií v rámci intersektorálneho členenia.

Ale nemali by sme chváliť, ale ani haniť deň pred večerom.  Preto je skoro zhodnotiť prácu pred ukončením štvorročného obdobia. Niektoré z projektov sa splnili, resp. plnia, ale na  komplexný obraz o stave zmien v zdravotníctve si  musíme počkať.

 


NA MINÚTKU ...

Novinky

08.03.2018

"ASL SR už niekoľko rokov požaduje profesionalizáciu obhliadok mŕtvych tiel", povedal pre Zdravotníce noviny MUDr. Marián Šóth

1. ASL SR štartuje v marci stretnutia s ambulantnými lekármi v krajských mestách. Čo bude ich hlavnou témou?Pravidelne začiatkom roka...

viac >>
REKLAMA

ANKETA

Lieky na výnimku

Predpíšete liek na výnimku ak bude schválená spoluúčasť lekára 5% na úhrade lieku?

 
PARTNERI