SME ČLENMI

KONTAKT

ASL SR
Vazovova 9/B,
811 07 Bratislava

IČO: 35 605 464
DIČ: 2020985824

Tel.: +421 / 2 /52 63 21 34-5
Fax: +421 / 2 /52 63 21 36

e-mail: aslsr(at)aslsr.sk

08.03.2018

"ASL SR už niekoľko rokov požaduje profesionalizáciu obhliadok mŕtvych tiel", povedal pre Zdravotníce noviny MUDr. Marián Šóth


1. ASL SR štartuje v marci stretnutia s ambulantnými lekármi v krajských mestách. Čo bude ich hlavnou témou?
Pravidelne začiatkom roka organizujeme  krajské stretnutia pre členov Asociácie súkromných lekárov a Zdravity. Nepochybne dôležitým nástrojom pre nastavenie rokovacích procesov na ministerstve zdravotníctva a v parlamente je poznať názor svojich členov k aktuálnym otázkam, ako aj ich problémom v regiónoch. Na tohtoročných stretnutiach  sa budeme venovať pripravovaným zmenám v legislatíve – LSPP/APS, ďalej veľmi aktuálnej  problematike prehliadkam mŕtvych tiel, z ktorej sa aktivitami rôznych združení vytvoril nepokoj  a vzájomná nevraživosť medzi lekármi , čo je samozrejme všetkým nám na škodu . ASL SR už niekoľko rokov požaduje jej profesionalizáciu a už je čas, aby namiesto pomoci lekárov štátu, štát pomohol lekárom. Ďalšími témami programu stretnutí sú  regionálne problémy v ambulantnom sektore a samozrejme „fungujúce“ elektronické zdravotníctvo. Problémov je niekoľko, mrzí ma, že pribúdajú nové a tie staršie sú stále v procese riešenia.

2.  Na stretnutia pozývate aj lekárov, ktorí nie sú členmi asociácie. Je to krok k zjednoteniu ambulantnej sféry?
V súčasnosti sme priamymi svedkami ako štyri, päť, šesť... organizácií zastupujúcich ambulantnú sféru nemali jednotný názor na problematiku obhliadok mŕtvych tiel.  Uvedomujeme si trieštenie síl čo nie je prínosom pre ambulantných lekárov. ASL SR je pevnou organizáciou na zdravotníckom poli už 23 rokov, prešla si všetkými obdobiami zdravotníckych zmien, zastupuje všetky odbornosti ambulantného sektora, má svoju víziu a koncepciu. Oslovujeme všetkých poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, aby prišli s nami diskutovať k aktuálnym témam. Každý názor, každá rada, každý posun je pre nás dôležitý.

3. Kde budú stretnutia?
  8.3.2018 o 16.00 h – BRATISLAVA, Hotel Holiday Inn
12.3.2018 o 16,00 h – TRENČÍN, Elizabeth Hotel
14.3.2018 o 16.00 h – TRNAVA, Impiq Hotel
15.3.2018 o 16.00 h – NITRA, SPU
19.3.2018 o 16.00 h – ŽILINA, Hotel Holiday Inn
20.3.2018 o 16.00 h – BANSKÁ BYSTRICA, Dixon Hotel
22.3.2018 o 16.00 h – KOŠICE, Hotel Centrum

4. Od štartu projektu ezdravie ubehli už dva mesiace a NCZI deklaruje nárast počtu elektronických zápisov, ereceptov, atď. Sú už vychytané všetky chyby, na ktoré lekári upozorňovali?

Na pravidelných stretnutiach na MZ SR k problematike eZdravie upozorňujem na aktuálne problémy jeho používania v ambulantnej praxi, ako napr. potrebu zabezpečiť rýchlejšie nahrávanie kapitačných stavov a novorodencov do systému, potrebu doriešenia prístupu sestier do systému, ako aj problém, že nemocnice, ktorých 130 malo už plynule pracovať od  roku 2017  a prispievať informáciami do systému, nie je  pripojená ani polovica a nálezy s AUM, ako aj prepúšťacie správy v elektronickej podobe sme ani nezaznamenali. Pre získanie aktuálnych informácií s fungovaním a prácou elektronického zdravotníctva sme poskytovateľom zdravotnej starostlivosti rozposlali dotazník. Po jeho vyhodnotení budeme informovať o stave eZdravia v ambulantnom sektore na Slovensku.


NA MINÚTKU ...

Novinky

04.01.2018

"Na komplexný obraz o stave zmien v zdravotníctve si musíme počkať", povedal pre TASR prezident ASL SR Marián Šóth

Nástup Tomáša Druckera do funkcie ministra zdravotníctva  bolo znamením, že treba zmeniť vnímanie zdravotníctva, ako aj začať konečne meniť zdravotníctvo...

viac >>
REKLAMA

ANKETA

Lieky na výnimku

Predpíšete liek na výnimku ak bude schválená spoluúčasť lekára 5% na úhrade lieku?

 
PARTNERI