SME ČLENMI

KONTAKT

ASL SR
Vazovova 9/B,
811 07 Bratislava

IČO: 35 605 464
DIČ: 2020985824

Tel.: +421 / 2 /52 63 21 34-5
Fax: +421 / 2 /52 63 21 36

e-mail: aslsr(at)aslsr.sk

10.01.2018

ASL SR upozorňuje, ak nepríde k navýšeniu zdrojov do ambulantného sektora dôjde k jeho faktickému zániku


V roku 2017 bolo potrebné dofinancovanie zdravotnej starostlivosti za 100 miliónov eur pri sadzbe za poistencov štátu 3,78 percent. Na rok 2018 je sadzba 3,71 percenta za poistencov štátu na historickom minime. Výpadok príjmov majú, podľa štátu, kompenzovať ekonomicky aktívni poistenci.

Asociácia súkromných lekárov, ako jeden zo signatárov spoločného memoranda zdravotníckych a pacientskych organizácií, upozorňovala už v roku 2016 na akútny nedostatok financií v zdravotníctve, ktorý ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti s potrebou navýšiť platby za poistencov štátu na úroveň minimálne 5 percent.

„Peniaze v zdravotníctve chýbajú každý rok, preto je kľúčové stabilizovať systém financovania tak, aby sadzba odvodov za poistencov štátu bola stanovená podľa jasne vypočítaného koeficienta “, skonštatoval prezident ASL SR Marián Šóth. Ak vláda nenastaví systém financovania a nezačne platiť reálne náklady za poistencov štátu, problémy celého zdravotníctva sa budú naďalej prehlbovať,” doplnil Šóth.

Napriek hrozbe v nedofinancovaní zdravotnej starostlivosti, na ktorú upozornil Najvyšší kontrolný úrad, ASL SR pozitívne vníma medializované vyjadrenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, že v roku 2018 bude v zdravotníctve viac zdrojov v porovnaní s predchádzajúcim rokom, čo znamená, že pri rokovaniach s poskytovateľmi a dohodovaní  konkrétnych podmienok spolupráce bude zdravotná poisťovňa môcť kalkulovať s vyšším objemom finančných prostriedkov.

V prípade,  že nepríde  k navýšeniu  zdrojov  do ambulantného  sektora  dôjde  k jeho  faktickému zániku  , nakoľko  posledné  3 roky zaniklo viac ako 150  ambulancií všeobecnej ambulantnej starostlivosti  a viac ako 110  ambulancií  špecialistov z dôvodu nezáujmu  o pokračovanie v činnosti  novým  lekárom s príslušnou atestáciou.  Analýzou  vekovej  štruktúry a analýzou  dotazníkov  cca  2000  členov  ZDRAVITY  môžeme predpokladať odchod  viac  ako  1000  špecialistov  v horizonte  5 rokov  .  Príjmové  nastavenie týchto poskytovateľov je však  na takej  úrovni , že by    prechod lekára zamestnanca  do  súkromnej praxe  znamenal výrazný pokles    čistého príjmu   oproti  zákonom garantovanému  príjmu   v nemocnici  a súčasne  by mu  pribudli  všetky  povinnosti  podnikateľa  a zamestnávateľa.   Vývoj  v sieti  zmluvných ambulantných poskytovateľov  v posledných  rokoch  potvrdzuje  tento  trend , kedy  lekári  VUC,  ani  zdravotné poisťovne,  nie  sú  schopné  nájsť  „pokračovateľov“  v činnosti  ambulancií . 


NA MINÚTKU ...

Novinky

08.03.2018

"ASL SR už niekoľko rokov požaduje profesionalizáciu obhliadok mŕtvych tiel", povedal pre Zdravotníce noviny MUDr. Marián Šóth

1. ASL SR štartuje v marci stretnutia s ambulantnými lekármi v krajských mestách. Čo bude ich hlavnou témou?Pravidelne začiatkom roka...

viac >>
REKLAMA

ANKETA

Lieky na výnimku

Predpíšete liek na výnimku ak bude schválená spoluúčasť lekára 5% na úhrade lieku?

 
PARTNERI