SME ČLENMI

KONTAKT

ASL SR
Vazovova 9/B,
811 07 Bratislava

IČO: 35 605 464
DIČ: 2020985824

Tel.: +421 / 2 /52 63 21 34-5
Fax: +421 / 2 /52 63 21 36

e-mail: aslsr(at)aslsr.sk

30.01.2018

ASL SR bude požadovať zmenu zákona k obhliadke mŕtvych tiel


Prezident  ASL SR  a generálny riaditeľ  ZDRAVITA   MUDr. Marián Šóth , vecným  argumentovaním na  Ministerstve zdravotníctva SR  ochránil lekárov  na  území  SR  ( predovšetkým  špecialistov a pediatrov )  od  povinnosti  prehliadok  mŕtvych tiel .  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pravdepodobne podcenil situáciu s obhliadkami a vykrytie trojmesačného nezabezpečenia obhliadok sa opäť snažili preniesť na plecia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.  

„Musím  povedať , že situáciu  sa podarilo s istotou  vyriešiť  do  ukončenia výberových  konaní  na  organizátora a to  zabezpečením  fungovania obhliadok  v doterajšom  režime  , o čom  má dnes na základe včerajšieho rokovania  vydať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou svoje usmernenie a stanovisko“, doplnil šéf ASL SR.   Ako ďalej uviedol „Zákon  však naďalej  považujeme  za  zlý  ,  spôsob prijatia  takto  závažných  zmien  formou  pozmeňujúceho návrhu, teda bez možnosti  pripomienkovania, za neprípustný. Preto  budeme  požadovať  zmenu  zákona tak, aby bola situácia trvalo vyriešená.


NA MINÚTKU ...

Novinky

08.03.2018

"ASL SR už niekoľko rokov požaduje profesionalizáciu obhliadok mŕtvych tiel", povedal pre Zdravotníce noviny MUDr. Marián Šóth

1. ASL SR štartuje v marci stretnutia s ambulantnými lekármi v krajských mestách. Čo bude ich hlavnou témou?Pravidelne začiatkom roka...

viac >>
REKLAMA

ANKETA

Lieky na výnimku

Predpíšete liek na výnimku ak bude schválená spoluúčasť lekára 5% na úhrade lieku?

 
PARTNERI