SME ČLENMI

KONTAKT

ASL SR
Vazovova 9/B,
811 07 Bratislava

IČO: 35 605 464
DIČ: 2020985824

Tel.: +421 / 2 /52 63 21 34-5
Fax: +421 / 2 /52 63 21 36

e-mail: aslsr(at)aslsr.sk

07.05.2018

Aktualizované štandardy pre pediatrov


Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave vydal odbornú publikáciu Vybrané štandardné diagnostické a liečebné postupy v pediatrii. Tím autorov vedený prof. MUDr. Ľudmilou Podrackou, prof. MUDr. Milanom Kokavcom a zosnulým prof. MUDr. Lászlóom Kovácsom komplexne vypracoval nové diagnostické a liečebné postupy pre jednotlivé ochorenia.

Lekári niekdajšej DFNsP používali vlastné interné guidelines v elektronickej forme už takmer dva roky. Ich aktualizovaná a komplexná verzia už má knižnú podobu, dostupnú pre všetky pediatrické oddelenia na Slovensku. „Myslím si, že bude esenciálnou pomôckou mnohých, hlavne mladých lekárov v nočných službách. Je podstatné zadefinovať štandard v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti a povedať, na čo má pacient nárok. To si uvedomujeme aj na ministerstve, a preto je jedným z kľúčových projektov práca na diagnostických a terapeutických postupoch. Toto je prvá lastovička tých veľkých, obsiahlych štandardov, na ktorých pracujeme," povedala pri uvedení knihy ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Diagnostické a liečebné štandardy pokrývajú všetky pediatrické odbory – internistické aj chirurgické, v ktorých poskytujú pediatrickú zdravotnú starostlivosť.

Autori považujú diagnostické štandardy za veľmi dôležité z hľadiska symptómov alebo klinických a laboratórnych príznakov, ktoré zahŕňajú celú škálu možných príčin. „Ich správne vyhodnotenie je kľúčové pri včasnom zistení etiológie základného chorobného stavu dieťaťa. Štandardné postupy usmernia aj racionálnu indikáciu laboratórnych testov, čím odpadnú zbytočné vyšetrenia, ktoré nemajú dostatočnú citlivosť alebo výpovednú hodnotu pre danú diagnózu," vysvetlila prednostka Detskej kliniky LF UK a NÚDCH v Bratislave prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Liečebné štandardy po diagnostikovaní ochorenia pomáhajú zvoliť čo najefektívnejšiu terapiu. „Tieto liečebné postupy zahŕňajú nielen konkrétne skupiny liekov podľa mechanizmu účinku a dávkovania, ale uvádzajú aj ich terapeutický efekt, napríklad na predpokladaný mikrobiálny agens v prípade infekcie. Takéto algoritmy sú veľmi dôležité najmä pre mladších lekárov, ktorí, ak sa pacient dostane do nemocnice kedykoľvek počas noci, dokážu stanoviť správny diagnostický a cielený liečebný postup. Dovtedy sa ordinácia opierala najmä o osobnú erudíciu a klinické skúsenosti," dodala prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Podľa slov prof. MUDr. Milana Kokavca, PhD., prednostu ortopedickej kliniky NÚDCH, je hlavným bonusom tejto publikácie pre lekára rýchlosť a dostupnosť informácie, čo má robiť. „Má graficky znázornené v jednoznačnom algoritme, ako postupovať," vysvetlil výhody.

Riaditeľ NÚDCH doc. MUDr. Ladislav Kužela uviedol aj to, že okrem správnej a bezpečnej liečby pre pacienta prinášajú štandardy navyše aj finančné úspory. „Zvlášť v súčasnosti, keď je medicína mimoriadne rozsiahla a aj v našom ústave zavádzame veľa nových vyšetrení, sme už nutne potrebovali takéto diagnostické a terapeutické štandardy. Aby sa nám nestalo, že pacient má zbytočne vyšetrených 15 parametrov a na to, aby sme určili správnu diagnózu, nám stačia 3 – 4 cielene vyšetrené parametre založené na klinických dôkazoch. V rámci liekov sme poklesli o 1 milión eur, v rámci diagnostiky o 100-tisíc eur a pri zdravotníckych pomôckach o 220-tisíc eur. Je to aj vec rokovaní s dodávateľmi, ale ide to na vrub aj štandardom," objasnil L. Kužela. Vydanú publikáciu vníma ako preklenovací mostík do obdobia, keď ministerstvo dá aj pediatrom očakávané veľké štandardy.

Ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že komisia doteraz schválila spolu 92 štandardných postupov. „Prijaté štandardné postupy sú z oblastí klinickej onkológie, pediatrickej onkológie, radiačnej onkológie, ošetrovateľstva, nukleárnej medicíny, rádiológie, psychiatrie, paliatívnej medicíny, všeobecného lekárstva, internej medicíny a kardiológie," spresnila hovorkyňa Zuzana Eliášová s tým, že štandardné postupy zavádzané do praxe sú v procese implementácie. Ten zahŕňa legislatívne úpravy, prípravu materiálno-technického vybavenia, riešenie otázky ľudských zdrojov, vzdelávanie odborníkov a zavedenie štandardných operačných procesov. V súčasnosti sa ďalej pracuje na vývoji ďalších 117 štandardných postupov z viacerých oblastí.

Zdroj: Zdravotnícke noviny

 


NA MINÚTKU ...

Novinky

08.03.2018

"ASL SR už niekoľko rokov požaduje profesionalizáciu obhliadok mŕtvych tiel", povedal pre Zdravotníce noviny MUDr. Marián Šóth

1. ASL SR štartuje v marci stretnutia s ambulantnými lekármi v krajských mestách. Čo bude ich hlavnou témou?Pravidelne začiatkom roka...

viac >>
REKLAMA

ANKETA

Lieky na výnimku

Predpíšete liek na výnimku ak bude schválená spoluúčasť lekára 5% na úhrade lieku?

 
PARTNERI