SME ČLENMI

KONTAKT

ASL SR
Vazovova 9/B,
811 07 Bratislava

IČO: 35 605 464
DIČ: 2020985824

Tel.: +421 / 2 /52 63 21 34-5
Fax: +421 / 2 /52 63 21 36

e-mail: aslsr(at)aslsr.sk

Kontakty

Asociácia súkromných lekárov
Slovenskej republiky

Vazovova 9/B
811 07 Bratislava

IČO: 35 605 464
DIČ: 2020985824

 

Sekretariát:

Ing. Jana Štefancová
riaditeľ
Tel.: +421/2/5263 2135
e-mail: aslsr(at)aslsr.sk

 

Vlasta Šimková
registrácia
tel.: +421/2/5263 2134
fax: +421/2/5263 2136
e-mail: aslsr.ba(at)gmail.com

 

 

 

MUDr. Ladislav Pásztor, MSc.
Čestný prezident ASL SR
E-mail: pasztor2001(at)yahoo.com

 

 

Prezídium ASL SR

MUDr. Marian Šóth
Prezident ASL SR
Kontakt: 037/653 68 11
e-mail: soth(at)compclub.sk


MUDr. Mário Moro                         
1.Viceprezident ASL SR           
tel: 033/5599 405                                
E-mail: moromario65(at)gmail.com

 

 

 
JUDr. Eva Červeňanská
Členka Prezídia a Správnej rady ASL SR pre legislatívu
Kontakt: 0915 753 494
e-mail: ecervenanska(at)gmail.com

Správna rada ASL SR

MUDr. Ján Šimaljak
Viceprezident ASL SR pre VLD
tel.: 02/638 12 458
E-mail: simaljak(at)vnet.sk

 

Prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
člen Správnej rady ASL SR
tel:035/642 61 04
E-mail:  gajdosik(at)nz.psg.sk

 

 

MUDr. Renata Ráclavská
Členka Správnej rady ASL SR
tel.: 032/778 11 34
E-mail: raclavska(at)mail.t-com.sk

 

MUDr. Martin Olej
Viceprezident ASL SR pre VLDD
tel.: 045 / 559 12 79
E-mail: martin.olej1(at)gmail.com

 

MUDr. Ján Hruška, PhD., MHA
Viceprezident ASL SR pre GYN
tel.: 044/430 36 20
E-mail: gynambrk(at)gmail.com

 

MUDr. Marianna Šestinová
členka Správnej rady ASL SR
tel.: 055/644 45 30
E-mail: sestinova(at)gmail.com

 

MUDr. Andrej Zlatoš
Viceprezident ASL SR pre ŠAS
tel:033/5953 414
E-mail: andrej(at)zlatos.sk

 

 

MUDr. Peter Sečník
Viceprezident ASL SR pre SVaLZ
tel.: 047/43 33 210
E-mail: peter.secnik(at)sklab.sk

 

 

PhDr. Libuša Repiská, PhD., MHA
členka Správnej rady pre ADOS
tel.:
e-mail: adosrepiska(at)gmail.com

 

MUDr. Peter Čičvák
člen Správnej rady ASL SR
tel.:
e-mail: ambulancia2@gmail.com

NA MINÚTKU ...

Novinky

08.03.2018

"ASL SR už niekoľko rokov požaduje profesionalizáciu obhliadok mŕtvych tiel", povedal pre Zdravotníce noviny MUDr. Marián Šóth

1. ASL SR štartuje v marci stretnutia s ambulantnými lekármi v krajských mestách. Čo bude ich hlavnou témou?Pravidelne začiatkom roka...

viac >>
REKLAMA

ANKETA

Lieky na výnimku

Predpíšete liek na výnimku ak bude schválená spoluúčasť lekára 5% na úhrade lieku?

 
PARTNERI