VYHĽADÁVANIE

KONTAKT

ASL SR
Vazovova 9/B,
811 07 Bratislava

IČO: 35 605 464
DIČ: 2020985824

Tel.: +421 / 2 /52 63 21 34-5
Fax: +421 / 2 /52 63 21 36

e-mail: aslsr(at)aslsr.sk

Kontakty

Asociácia súkromných lekárov
Slovenskej republiky

Vazovova 9/B
811 07 Bratislava

IČO: 35 605 464
DIČ: 2020985824

 

Sekretariát:

Ing. Peter Sobota
riaditeľ
Tel.: +421/2/5263 2135
e-mail: aslsr(at)aslsr.sk

Vlasta Šimková
registrácia
tel.: +421/2/5263 2134
fax: +421/2/5263 2136
e-mail: aslsr.ba(at)gmail.com

 

 

MUDr. Ladislav Pásztor, MSc.
Čestný prezident ASL SR
E-mail: pasztor2001(at)yahoo.com

 

 

Prezídium ASL SR

MUDr. Marian Šóth
Prezident ASL SR
Kontakt: 037/653 68 11
e-mail: soth(at)compclub.sk


MUDr. Mário Moro                         
1.Viceprezident            
tel: 033/5599 405                                
E-mail: moromario65(at)gmail.com

 

 

 
JUDr. Eva Červeňanská
Členka Prezídia a Správnej rady ASL SR pre legislatívu
Kontakt: 0915 753 494
e-mail: ecervenanska(at)gmail.com

PhDr. Lujza Hanová
Členka Prezídia a Správnej rady pre médiá a PR
Kontakt: 0905 651 060
E-mail: hanova(at)aslsr.sk

 

 

 

 

Ing. Peter Sobota
Člen Prezídia a Správnej rady ASL SR pre ekonomiku
Kontakt: 0905 651 062
E-mail: aslsr(at)aslsr.sk

 

Správna rada ASL SR

MUDr. Ján Šimaljak
Viceprezident ASL SR pre VLD
tel.: 02/638 12 458
E-mail: simaljak(at)vnet.sk

 

Prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
člen Správnej rady ASL SR
tel:035/642 61 04
e-mail: gajdosik@nz.psg.sk

 

MUDr. Renata Ráclavská
Členka Správnej rady ASL SR
tel.: 032/778 11 34
E-mail: raclavska(at)mail.t-com.sk

 

MUDr. Martin Olej
Viceprezident pre VLDD
tel.: 045 / 559 12 79
E-mail: martin.olej1@gmail.com

MUDr. Ján Hruška, PhD., MHA
Viceprezident ASL SR pre GYN
tel.: 044/430 36 20
E-mail: gynambrk(at)gmail.com

 

MUDr. Marianna Šestinová
členka Správnej rady ASL SR
tel.: 055/644 45 30
E-mail: sestinova(at)gmail.com

 

MUDr. Ondrej Kusý
Viceprezident pre ŠAS
tel.: 036/6379 648
e-mail: ondrej.kusy(at)nextra.sk

MUDr. Andrej Zlatoš
Člen Správnej rady ASL SR
tel:033/5953 414
E-mail: andrej(at)zlatos.sk

 

 

MUDr. Peter Sečník
Viceprezident ASL SR pre SVaLZ
tel.: 047/43 33 210
E-mail: peter.secnik(at)sklab.sk

 

 

PhDr. Libuša Repiská, PhD., MHA
členka Správnej rady pre ADOS
tel.:
e-mail: adosrepiska(at)gmail.com

 

MUDr. Peter Čičvák
člen Správnej rady ASL SR
tel.:
e-mail: ambulancia2@gmail.com

NA MINÚTKU ...

Novinky

18.07.2017

K návrhu zmeny pravidiel uhrádzania liekov na výnimku sa pre TREND vyjadril prezident ASL SR MUDr. Marián Šóth

1. Čo hovoríte na to, že poskytovateľ ZS by mal znášať spoluúčasť za liek na výnimku, ktorý lekár predpíše pacientovi? Čo to môže v praxi priniesť...

viac >>
ANKETA

Doplnkové ordinačné hodiny

Zavediete si v ambulancii doplnkové ordinačné hodiny?

 
PARTNERI

SME ČLENMI