VYHĽADÁVANIE

KONTAKT

ASL SR
Vazovova 9/B,
811 07 Bratislava

IČO: 35 605 464
DIČ: 2020985824

Tel.: +421 / 2 /52 63 21 34-5
Fax: +421 / 2 /52 63 21 36

e-mail: aslsr(at)aslsr.sk

NOVINKY

25.04.2016

Rokovanie k LSPP na MZ SR


LSPP – nekonečný príbeh. Jeden z cieľov, ktoré si stanovila vláda je definovanie pravidiel pre organizáciu a prevádzku LSPP. Za posun považujeme, že sa hneď k tomuto problému uskutočnilo na Ministerstve...viac >>


Kategória: Všeobecné, Všeobecné lekárstvo pre dospelých, Všeobecné lekárstvo pre deti a dorast


25.04.2016

UNION zdravotná poisťovňa informuje


UNION zdravotná poisťovňa informuje ASL SR o zmenách: - DISPENZÁR - ONLINE POBOČKA - ELEKTRONICKÁ PODATEĽŇA CELÝ MATERIÁLviac >>


Kategória: Všeobecné, Všeobecné lekárstvo pre dospelých, Všeobecné lekárstvo pre deti a dorast, Gynekológia, Špecializovaná ambulantná starostlivosť


20.04.2016

Začiatok vytvárania vzájomnej dôvery...


Tlačová správa Asociácia súkromných lekárov SR a Asociácia na ochranu práv pacientov SR majú záujem na zlepšovaní vzťahov medzi lekármi a pacientmi Bratislava, 20.4.2016 Vytvorenie vzájomnej dôvery a zlepšovanie vzťahu lekár –...viac >>


Kategória: Všeobecné, Médiá


14.04.2016

PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA


ASL SR vníma Programové vyhlásenie vlády pozitívne. O problémových a akútnych otázkach  v ambulantnom sektore sme s ministrom zdravotníctva hovorili a tieto  okruhy a témy sú zakotvené aj...viac >>


Kategória: Všeobecné


05.04.2016

Pracovné stretnutie s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom


Dnes ( 5. apríla 2016 ) sa uskutočnilo úvodné spoločné pracovné stretnutie zástupcov ASL SR s pánom ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom. Za ASL SR sa pracovného stretnutia zúčastnili prezident ASL SR MUDr. Marián Šóth...viac >>


Kategória: Všeobecné


05.04.2016

V EÚ sa ruší registrácia liekov s obsahom fusafungínu


Bratislava 05.04.2016 Koordinačná skupina pre vzájomné uznávanie a decentralizované postupy (CMDh) schválila návrh na zrušenie registrácie liekov s obsahom liečiva fusafungín. CMDh sa tým priklonila k odporúčaniu...viac >>


Kategória: Všeobecné, VLD, VLDD


31.03.2016

Od 1.4.2016 ZMENA VO VYKAZOVANÍ INKONTINENCIE


Národné centrum zdravotníckych informácii doplnilo do číselníka diagnóz medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH-10-2016 diagnózy pre inkontinenciu nasledovne: U99.0- Inkontinencia moču a stolice, klasifikovaná...viac >>


Kategória: Všeobecné, Všeobecné lekárstvo pre dospelých, Všeobecné lekárstvo pre deti a dorast


Partneri

NA MINÚTKU ...

Novinky

18.07.2017

K návrhu zmeny pravidiel uhrádzania liekov na výnimku sa pre TREND vyjadril prezident ASL SR MUDr. Marián Šóth

1. Čo hovoríte na to, že poskytovateľ ZS by mal znášať spoluúčasť za liek na výnimku, ktorý lekár predpíše pacientovi? Čo to môže v praxi priniesť...

viac >>
ANKETA

Doplnkové ordinačné hodiny

Zavediete si v ambulancii doplnkové ordinačné hodiny?

 
PARTNERI

SME ČLENMI