SME ČLENMI

KONTAKT

ASL SR
Vazovova 9/B,
811 07 Bratislava

IČO: 35 605 464
DIČ: 2020985824

Tel.: +421 / 2 /52 63 21 34-5
Fax: +421 / 2 /52 63 21 36

e-mail: aslsr(at)aslsr.sk

NOVINKY

26.01.2010

LSPP


Asociácia poskytovateľov LSPP tvrdí, že za výkony LSPP netreba platiť lekárovi nič, lebo to má hradené v kapitácii...viac >>


Kategória: Všeobecné


28.12.2009

AKO POSTUPUJEME V LSPP


10. marec 2010LSPP – situácia po pracovnom rokovaní na MZ SR dňa 10.marca 2010Rokovania sa zúčastnili : Slovenská lekárska komoraSlovenská komora zubných lekárovAsociácia poskytovateľov LSPPLekári samosprávnych krajovVšZP...viac >>


Kategória: Všeobecné


18.12.2009

USMERNENIE PANDEMICKA CHRIPKAKategória: Všeobecné


01.12.2009

Info linka - výnos MZ SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie...


Podľa výnosu MZSR č. 09812/2008 - OL z 10.9.2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení, zverejneného vo Vestníku MZ SR čiastka 32-51...viac >>


Kategória: Všeobecné


26.11.2009

Info linka - prechod obchodných spoločností na euro


V súvislosti s prechodom Slovenskej republiky  na novú menu -  euro (€), stanovili právne predpisy podnikateľom povinnosť vykonať premenu menovitých hodnôt vkladov do základných imaní  obchodných spoločností a...viac >>


Kategória: Všeobecné


28.10.2009

Valné zhromaždenie ASL SR


Valné zhromaždenie ASL SR sa konalo dňa 24. 10.2009 v Banskej Bystrici, ktorého sa zúčastnilo 68 delegátov. V úvode vystúpil riaditeľ nákupu zdravotnej starostlivosti Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Ing. Martin Kultan , ktorý...viac >>


Kategória: Všeobecné, Valné zhromaždenia


17.06.2009

SLK odstúpila od Zmluvy o spoločnom postupe s ASL SR a Zdravita o.z.


Dňa 9.6.2009 Rada SLK rozhodla o odstúpení SLK od Zmluvy s ASL SR a Zdravita o.z., ktorá bola uzatvorená vo veci spoločného postupu pri rokovaniach so zdravotnými poisťovňami. SLK odstúpenie argumentuje nasledovne: rokovania so...viac >>


Kategória: Všeobecné


Partneri

NA MINÚTKU ...

Novinky

08.09.2017

Je 50 mil. eur dostatočné na dofinancovanie zdravotníctva? Pre PRAVDU sa vyjadril prezident ASL SR MUDr. Marián Šóth

V parlamente poslanci prerokovávajú návrh zákona (580/2004), ktorý rieši dofinancovanie zdravotníctva cez vyššie percento za poistenca štátu. Ide o zvýšenie o...

viac >>
ANKETA

Lieky na výnimku

Predpíšete liek na výnimku ak bude schválená spoluúčasť lekára 5% na úhrade lieku?

 
PARTNERI