SME ČLENMI

KONTAKT

ASL SR
Vazovova 9/B,
811 07 Bratislava

IČO: 35 605 464
DIČ: 2020985824

Tel.: +421 / 2 /52 63 21 34-5
Fax: +421 / 2 /52 63 21 36

e-mail: aslsr(at)aslsr.sk

NOVINKY

05.06.2017

E-Health, obezita, ale aj LSPP boli témy jarného meetingu UEMO


Prezident ASL SR MUDr. Marián Šóth sa koncom mája 2017 zúčastnil jarného meetingu Európskeho zväzu všeobecných a rodinných lekárov (UEMO) v Londýne. Na každom meetingu UEMO sú diskutované témy, ktoré rezonujú naprieč celou...viac >>


Kategória: Všeobecné, Všeobecné lekárstvo pre dospelých


17.05.2017

Nitriansky kraj ocenil svojich najlepších zdravotníkov


Všetkým oceneným gratulujeme. Potešilo nás, že v kategórii sestra Zdravotníkom roka 2016 sa stala predsedníčka segmentu ADOS a členka Správnej rady ASL SR PhDr. Libuša Repiská, PhD., MHA. Nitriansky samosprávny kraj (NSK) dnes...viac >>


Kategória: Všeobecné, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti


05.05.2017

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ASL SR I. informácia


Valné zhromaždenie Asociácie súkromných lekárov SR sa uskutoční v dňoch 29. a 30. septembra 2017 v hoteli RESIDENCE na Donovaloch. viac >>


Kategória: Všeobecné


03.05.2017

Prevencia vybraných nádorových ochorení


UNION zdravotná poisťovňa, a.s. v máji 2017 spúšťa pre svojich poistencov skríningový program, založený na adresnom pozývaní. CELÁ INFORMÁCIAviac >>


Kategória: Všeobecné, Všeobecné lekárstvo pre dospelých, Gynekológia, Špecializovaná ambulantná starostlivosť


27.04.2017

Nekonečný príbeh bude minulosť. LSPP je v pripomienkovom konaní.


Legislatívny návrh novely LSPP (po novom Ambulantná pohotovostná služba) bol predložený  do medzirezortného pripomienkového konania. Rokovania s ministrom zdravotníctva T. Druckerom k legislatívnym zmenám prebiehali pomaly...viac >>


Kategória: Všeobecné


25.04.2017

ZVÝŠENÁ OSTRAŽITOSŤ VŠEOBECNÝCH LEKÁROV


Osýpky prišli už aj na Slovensko. Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach bolo Klinikou infektológie a cestovnej medicíny UN L. Pasteura v Košiciach hlásené prijatie 25 ročného pacienta s...viac >>


Kategória: Všeobecné, Všeobecné lekárstvo pre dospelých, Všeobecné lekárstvo pre deti a dorast


21.04.2017

OČKOVACIE POSTUPY vykonávané v inom veku a inom intervale


Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o očkovacích postupoch vykonávaných v inom veku a inom intervale ako v rámci schémy pravidelného povinného očkovania osôb v Slovenskej republike. Účelom tohto...viac >>


Kategória: Všeobecné, Všeobecné lekárstvo pre dospelých, Všeobecné lekárstvo pre deti a dorast


Partneri

NA MINÚTKU ...

Novinky

08.09.2017

Je 50 mil. eur dostatočné na dofinancovanie zdravotníctva? Pre PRAVDU sa vyjadril prezident ASL SR MUDr. Marián Šóth

V parlamente poslanci prerokovávajú návrh zákona (580/2004), ktorý rieši dofinancovanie zdravotníctva cez vyššie percento za poistenca štátu. Ide o zvýšenie o...

viac >>
ANKETA

Lieky na výnimku

Predpíšete liek na výnimku ak bude schválená spoluúčasť lekára 5% na úhrade lieku?

 
PARTNERI